Pressemeddelelse:

Som led i rekonstruktionen af PWT koncernen, har PWT Holding A/S i rekonstruktion overdraget sine aktier i PWT Group A/S. PWT Holding A/S i rekonstruktion er derfor ikke længere en del af PWT koncernen.

PWT Holding A/S i rekonstruktion har som led i rekonstruktionen i dag 3 juni 2020 lavet en egenbegæring om konkurs og som følge heraf er obligationer udsted af PWT Holding A/S afnoteret fra Nasdaq Stockholm. Dette har ingen betydning for den fremadrettede drift for PWT Group.

Press release:

As part of the restructuring of the PWT group, PWT Holding A/S in restructuring has transferred its shares in PWT Group A/S. PWT Holding A/S in restructuring is accordingly no longer part of the PWT group.

PWT Holding A/S in restructuring has as part of the reconstruction today June 2nd, 2020 made a self declaration of bankruptcy and the bonds issued by PWT Holding A/S have consequently been delisted from Nasdaq Stockholm. This has no implications for PWT Group.

For further information, please contact

PWT Holding A/S
Ole Koch Hansen, CEO
Telephone: +45 40444130
E-mail: ole@pwtgroup.dk

Claus Back Nielsen, CFO
Telephone: +45 25434611
E-mail: cbn@pwtgroup.dk