PWT Group A/S fremlægger forslag til rekonstruktionsplan, som skal sikre fortsat drift af Danmarks største herretøjskæde

Arbejdet med at sikre fortsat drift af PWT Group og Danmarks største herretøjskæde, Tøjeksperten, skrider planmæssigt frem. Der er fortsat positiv dialog med og opbakning fra finansieringskilder, leverandører og udlejere.

Som tidligere meddelt førte det globale udbrud af COVID-19 og de alvorlige negative effekter på PWT Groups drift og økonomiske udvikling til, at selskabet indledte en indenretlig rekonstruktion for at sikre en reorganisering af virksomheden og fortsætte driften. Selskabets ledelse har sammen med de udpegede rekonstruktører arbejdet intenst for at sikre dette mål og for at udarbejde et udkast til en rekonstruktionsplan, som netop er udsendt til selskabets kreditorer.

”Vi har hos både leverandører og udlejere mødt betydelig forståelse for den situation, vi er kommet i, og vores planer for at komme slankere og stærkt ud på den anden side af krisen,” siger CEO i PWT Group, Ole Koch Hansen. ”Situationens alvor er tydelig, og vi er blevet mødt med betydelig velvilje i vores bestræbelser på at sikre, at PWT Group og vores dygtige medarbejdere også fremover kan betjene kunderne med herretøj. Derfor er det glædeligt, at vi undervejs har genåbnet flere butikker, og at der nu er udsigt til, at butikker i
storcentre også snart kan åbne igen. Vores online forretning oplever stigende omsætning, og vi betjener fortsat kunder, der ønsker at anvende gavekort i udstederbutikkerne,” fortsætter han.

Forslaget til rekonstruktionsplan fremlægges til vedtagelse på kreditormøde den 15. maj og vil efter en vedtagelse danne grundlag for en fortsat positiv dialog med selskabets bankforbindelse og udarbejdelse af en egentlig rekonstruktionsmodel. Denne model, som over tid bl.a. ventes at kunne tilbyde en fornuftig dividende til de usikrede kreditorer, forventes fremlagt til endelig afstemning primo juni måned.

”Arbejdet med at sikre et grundlag for PWT Groups fortsatte drift skrider frem efter planen, og der er grund til at tro, at kreditorerne vil medvirke til den foreslåede løsning, idet både leverandører og udlejere vil få en levedygtig, fremtidig samarbejdspartner i stedet for en konkurs, som ingen er tjent med,” udtaler rekonstruktør advokat Andreas Kærsgaard Mylin fra Accura Advokatpartnerselskab.

Han suppleres af den anden rekonstruktør, advokat Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert: ”I forlængelse af de gennemførte justeringer og yderligere initiativer i planen vil medarbejdere, kunder, leverandører og udlejere få et slankere og væsentligt stærkere PWT Group at samarbejde med fremover.”

Med venlig hilsen
CEO Ole Koch Hansen
PWT Group