MKI-sag afsluttet

Mæglings- og Klageinstitutionen har i dag meddelt, at de vurderer, at PWT Group har efterlevet MKI’s anbefalinger, jf. udtalelsen af 16. oktober 2016.

Hos PWT Group glæder vi os over, at MKI anerkender vores intensiverede CSR-arbejde.
Samtidig vil vi gerne understrege, at vi fortsætter arbejdet med at indarbejde OECD’s retningslinjer i forretningsdriften.
Efter drøftelser med MKI, har vi taget deres kommentarer til efterretning, og vi vil medtage dem i vor fremtidige arbejde.

Vi har i denne proces fået løbende rådgivning fra vores brancheorganisation, Dansk Mode & Textil, og vi vil fortsat vægte dialogen med dem højt, for at drage nytte af deres ekspertise og kendskab til branchen.

Læs MKI’s vurdering her: https://virksomhedsadfaerd.dk/endelige-udtalelser

Læs PWT Groups rapport her:

Download