Herretøjs koncernen PWT Group, der står bag de to herretøjskæder Tøjeksperten og Wagner samt brand- og engrosvirksomheden Texman, fortsatte den positive ud- vikling i regnskabsåret 2012/13 som følge af et øget salg af egne brands, effektivisering af driften og fortsat optimering af indtjeningen.

Den samlede omsætning udgjorde 832 mio. kr. mod 820 mio. kr. i det foregående regnskabsår, og driftsresultatet (EBITDA) steg til 73 mio. kr. mod 55 mio. kr. året før. Ud- viklingen var tilfredsstillende og blev realiseret i et marked, der fortsat var præget af økonomisk volatilitet og tilbage- holdenhed blandt forbrugerne.

• Tøjeksperten og Wagner vandt markedsandele, da de fastholdt omsætningen i et dansk detailbeklæd- ningsmarked, som vurderes at have oplevet en samlet tilbagegang på omkring 5%.

• Indsatsen for at styrke forholdet til kunderne, optimere driften og reducere omkostninger medførte en markant forbedring af indtjeningen i de to kæder og har forberedt dem til vækst, når markedsbetingelserne forbedres.

• Engrosforretningen Texman forbedrede som forventet omsætningen og indtjeningen som følge af den overgang til egne sælgere og styrkelse af egne brands, som blev imple- menteret i sidste regnskabsår.

Den positive udvikling i PWT Group blev afspejlet i en fortsat tilgang af nye franchisetagere og butikker samt udvidelse af salgsorganisationen i 2012/13.

”Vi stod stærkt i den hårde konkurrence i årets løb. De to detailkæder Tøjeksperten og Wagner vandt markedsandele, og kunderne tog så godt imod vores loyalitetskoncepter, at vi formåede at løfte antallet af klubkunder med en tredje- del til flere end 400.000. Arbejdet med vores egne brands og en styrket salgsorganisation skabte gode resultater i engrosforretningen Texman, som øgede både omsætning og indtjening” siger administrerende direktør Ole Koch, PWT Group.

PWT Group arbejdede målrettet med at øge væksten i Texman og iværksatte ”Strategiplan 2015”, som skal danne grobund for yderligere fremgang på eksportmarkederne i Norge, Sverige og Tyskland. Derudover var der fokus på at styrke en række af koncernens egne brands – primært Lindbergh, Bison og Shine – med henblik på at øge om- sætningen og indtjeningen.

”Vi videreudviklede og styrkede vores brands og skabte synergi mellem detail- og engrosleddet gennem effek- tiviseringstiltag i årets løb. Derudover skabte vi tættere relationer mellem kunderne og vores kæder, så PWT Group samlet set formåede at løfte såvel profilen som indtjeningen i et udfordret marked ” siger bestyrelsesformand Henrik Theilbjørn, PWT Group.

Markedsvilkårene forventes at forblive udfordrende i 2013/14. Driften har dog udviklet sig positivt i den første del af året, og PWT Group forventer at løfte omsætningen som følge af et øget eksportsalg af egne brands til uafhæn- gige forhandlere og ved fortsat at vinde markedsandele i detailkæderne. PWT Group forventer også i 2013/14 at forbedre driftsresultatet (EBITDA) ved at optimere salgsind- satsen og driften.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Ole Koch
Administrerende direktør
tlf. 4044 4130 eller 7245 4502

Henrik Theilbjørn
Bestyrelsesformand
tlf. 2280 0273